Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2012

nath22
Reposted fromknwk knwk
nath22
2436 ac68
Reposted frommeiren meiren
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
nath22
2560 7729
Reposted frommalabuka malabuka
nath22
2813 c339
Reposted fromblithely blithely
nath22
2833 304f
Reposted fromspadachron spadachron
nath22
2886 748e
nath22
Nie umiesz przewidzieć przyszłości, ale normalnym jest, że istnieje logika przyczynowo-skutkowa, że nie ma czegoś takiego jak ekstremalnie zły pech, jak przeznaczenie, jak piątek trzynastego, że owszem, otacza cię układanka, ale pewne rzeczy po prostu nie powinny mieć miejsca. Niektóre zbieżności nie powinny mieć miejsca. Kurwa, nie żyjemy w tarocie.
— "Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted frombroniecka broniecka
nath22

Przeszła kurs przygotowawczy do bycia piękną suką i wyszła z niego z wyróżnieniem, dyplomem z różową bransoletką jako prezentem dla prymuski.

— "Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted frombroniecka broniecka
nath22
nath22
Wszystko, co miałeś do stracenia, wypadło ci z kieszeni, gdy leżałeś pijany na trawie, było w torbie, którą zostawiłeś w knajpie, zostawiłeś to w taksówce w jakimś mieście na drugim końcu Polski.
Straciłeś wszystko.

— "Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted frombroniecka broniecka
nath22

Kiedyś dojedziesz do granicy swojej głowy, a tam będzie wielki wodospad, drużyna koszykarska morskich Lewiatanów i podtrzymujący cały ten burdel na swojej skorupie dementywny żółw.

— "Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted frombroniecka broniecka
nath22
3340 beac
Evolution by Adrian Kenyon (2010)
Reposted fromstonerr stonerr
nath22
3387 8079
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
nath22
3410 a01a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
nath22
3500 340c
Reposted fromKnucklePunch311 KnucklePunch311
4300 800b
Reposted fromzuuu zuuu
nath22
nath22
3795 75a4
On or Off?
Reposted fromoverwhelming overwhelming
nath22
3856 cbd0
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
nath22
Czekała na nadejście wieczoru, co równało się klimatycznej rozmowie z osobą, która daje jej tyle radości. Dzień nie był dla niej ważny, każda czynność (poza spoglądaniem na zegarek) była bez znaczenia. Wieczorem ludzie najlepiej potrafią okazywać uczucia, otwierają się.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...